เมนู

Warranty

การประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

1.รับประกันการเกิดสนิมจากวัสดุเป็นเวลา 1 ปี(ยกเว้นรอยขีดข่วนอันเกิดจากการติดตั้งทำให้เกิดสนิม)

2.รับประกันชิ้นส่วนของตู้รับจดหมายอันเกิดจากการประกอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯเป็นเวลา 1 ปี

3.บริษัทไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพไม่ควรเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการจัดเก็บไม่ถูกวิธี เช่น รอยบุบ รอยขีดข่วน